Ένα αγγλικό χωριό που ο χρόνος έχει σταματήσει στα… παραμύθια