Μετατροπέα Greeklish σε Ελληνικά

Με τον μετατροπέα Greeklish σε Ελληνικά  μπορείτε να χειριστείτε κείμενα
σε Greeklish σαν να ήταν εξ’ αρχής γραμμένα σε ορθά Ελληνικά.